การปูอิฐตัวหนอนเพื่อปรับปรุงที่นั่งบริเวณหน้าแผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ (นศ.ที่ตกกิจกรรม ภาคเรียนที่ 2/2562)