ขอแสดงความยินดีกับนักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาอิเล็กทรอนิกส์ทุกคน ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ครูขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน และการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น (เรียนจบสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มีงานทำทุกคน 100%)

About Author