แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้จัดทำโครงการศึกษาดูงานของครู เพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้ และร่วมแสดงความยินดีกับครูสุรเดช ศิริ ที่ได้ย้ายไปปฏิบัติราชการที่แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ (วันที่ 23 – 26 เมษายน 2565)

About Author