การแข่งขันทักษะวิชาชีพ ทักษะการจัดการ Cloud Computing

แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ ได้รับมอบหมายจากสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ให้ดำเนินงานจัดการแข่งขันทักษะวิชาชีพ ระดับชาติ ครั้งที่ 31 ประจำปีการศึกษา 2565 ประเภทวิชาอุตสาหกรรม สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ทักษะการจัดการ Cloud Computing ระดับชั้น ปวส. ณ แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคระยอง (วันที่ 30 ม.ค. – 3 ก.พ. 2566)

About Author