จิตอาสาเพื่อสิ่งแวดล้อมที่สะอาดสวยงาม “เก็บขยะชายทะเลบางปู”

จากปัญหาสิ่งแวดล้อมชายฝั่งทะเลในปัจจุบัน ได้เกิดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเลส่งผลกระทบต่อความสมดุลทางธรรมชาติ ซึ่งหลายฝ่ายทั่วโลกเริ่มตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่จะตามมาในอนาคต จึงได้รวมพลังจากครู นักเรียน นักศึกษา แผนกวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคนิคสมุทรปราการ จัดกิจกรรมจิตอาสาร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะชายทะเลบางปู เพื่อคืนสภาพสิ่งแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามตลอดไป (24 สิงหาคม 2565)

About Author